Header IZW

De tuinhaard opbouwen.

Hieronder treft u de opbouwinstructies en de gebruikinstructies voor onze tuinhaarden aan.
De opbouwinstructie, opbouwtekening evenals de gebruiksinstructies worden tesamen met de bestelde tuinhaard aan u verzonden.
Op de tuinhaarden is een garantietermijn van 12 maanden van toepassing,  meer info t.a.v. de garantie en voorwaarden kunt u terug in onze  "Algemene Voorwaarden"

 

Indien u voorst nog vragen betreft het opbouwen heeft...., neem hieromtrent gerust even contact met ons op!

 

Voor een het opbouwen van een tuinhaard kunt u tevens onze "Montage video tuinhaard" eens bekijken.


Uitpakken

 

 

Uitpakken van de tuinhaard.

 

Allereerst, wees voorzichtig met uitpakken van de haard. Zorg dat tijdens het wegnemen van het plastic er geen onderdelen omvallen!
Doe het uitpakken bij voorkeur met 2 personen...., u komt al snel een extra hand te kort, tevens zijn de afzonderlijke onderdelen erg zwaar..., het alleen tillen van de onderdelen raden wij u af...., en ja helaas wij hier spreken uit onze eigen ervaring betreft opgelopen blessures!
Ook eventuele schade ontstaan wegens onzorgvuldig of onachtzaam uitpakken valt niet te herroepen op de garantie v/d tuinhaard.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantietermijn van de tuinhaard dient er geheel en op correcte wijze gehoor te zijn gegeven aan deze opbouwinstructie evenals aan de meegeleverde gebruikersinstructie.


Voor opbouw

 

Alvorens het opbouwen van de tuinhaard.

 

De tuinhaard dient op een stabiele en vlakke (waterpas) ondergrond te worden geplaatst, dat kan zijn een reeds bestaand terras of een speciaal voor de haard gemaakt betonnen fundament.
De stabiele ondergrond is uiterst noodzakelijke en moet eventueel verzakken na de plaatsing van de tuinhaard voorkomen.
Het eventueel verzakken kan mogelijk leiden tot het scheuren en/of breken van de elementen van de tuinhaard. 
Indien de tuinhaard wordt geplaast op een nieuw of onlangs gemaakt terras, dient zowel de ondergrond alsmede het tegelwerk ruimschoots voldoende te zijn of te worden aangetrild.
Indien dit niet is gedaan," zal het terras t.a.v. het grote gewicht van de tuinhaard," alsnog kunnen of gaan verzakken.

Voor bestaande terrassen welke reeds langer dan 1 jaar liggen is de kans op verzakken nagenoeg minimaal.

De beste methode is het maken van een betonnen fundament onder de tuinhaard, ca. 6-10 cm dik, versterkt met een metalen bewapening welke in het centrum van de beton is verwerkt.
Het fundament kan onder het maaiveld worden gemaakt, zodat na plaatsing van de tuinhaard deze visueel weg gewerkt kan worden met bijv. gras of grind.

Meegeleverd wordt

Met de tuinhaard ontvangt u:

 

Deze opbouwinstructie. - De gebruikerinstructie. - De vuurvaste kit. - De vuurvaste mortel. - Een set stelwiggen.

Met de meegeleverde vuurvaste kit kunt u de onderdelen afzonderlijk verlijmen, middels het .aanbrengen van 4 a 5 toefjes kit per afzonderlijk element.
Met de vuurvaste cement dient u de schouw te vermetselen, (zie verder in deze beschrijving)
De meegeleverde rode wiggen kunt u gebruiken ten tijde van het plaatsen van de bladen, mocht ..het blad onverhoopt niet stabiel liggen, dan kunt u één of meerdere wiggen plaatsen tussen het blad en de voeten.
LET OP...! De wiggen zijn slechts een tijdelijk hulpmiddel, deze  dient u weg te nemen na uitharden/drogen van de kit/cement.
Het is niet verplicht de haard in zijn geheel te verlijmen, wel achten wij dit toch uiterst raadzaam!
Voor de schouw is het echter wel noodzakelijk om deze vast te zetten met de vuurvaste mortel, dit om een egaal draagvlak voor de schouw te verkrijgen en tevens voor het afdichten van de ruimte tussen de schouw en het plateau zodat hier geen rook buiten de haard om trekt.


Opbouwinstructies

 

Het opbouwen van de tuinhaard.


1 - Als eerste dienen de voeten te worden geplaatst, teken de maten af op het grondvlak conform de 
maten zoals weergegeven in de opbouwtekening.
Breng vervolgens per voet 4 a 5 toefjes kit aan alvorens de voeten te positioneren, plaats vervolgens de      
voeten op de juiste maat en stel deze waterpas, indien noodzakelijk kunt u hiervoor tevens de
meegeleverde rode wiggen gebruiken.
Breng vervolgens op de bovenzijde van de voeten wederom 4 a 5 toefjes kit aan,

2 - Vervolgens kunt u het eerste blad (zonder sparing) monteren, dit boven op de reeds geplaatste voeten.
Controleer na plaatsing of het blad geheel waterpas ligt, indien nodig corrigeren met de rode wiggen.
Herhaal nu voor het monteren van de 2e set voeten zoals eerder aan u uitgelegd in punt 1.

3 - Plaats vervolgens het blad met de uitsparing voor de grillset boven op de 2e set voeten.
Het grillplateau betreft het blad met een uitsparing met aan de achterzijde stenen i.p.v. beton.
Heeft u een haard zonder inbouw grillset dan is het grillplateau gelijk a/h plateau van punt 1.
Controleer na plaatsing of het grillplateau waterpas ligt, indien nodig corrigeren met de rode wiggen.

4 - U kunt nu de achterwand plaatsen, teken op de achterzijde het grillplateau exact het midden af.
Meet vervolgens de breedte van de achterwand op, teken deze maat af op het grillplateau.
Uiteraard de helft van deze maat links en rechts van het eerder afgetekende midden.
Breng vervolgens," op ca. 2cm vanaf de achterzijde v/h grillplateau," een gehele lijn vuurvaste kit aan.
Dit uiteraard alleen op de afgetekende breedte van de achterwand.
Plaats vervolgens de achterwand op zijn plek...., de achterwand dient geplaatst te worden met de
aangegoten voeg naar beneden. (indien geen aangegoten voeg geen verschil onder of boven.)

5 - Plaats nu eerst de grillset in de sparing of zet deze op het plateau indien u een opbouw grillset heeft.
Vervolgens kunt u nu de zijwanden van de haard gaan plaatsen, breng aan de onderzijde van de 
zijwanden en in de uitsparing," waarin de achterwand valt," een gehele lijn vuurvaste kit aan.
Positioneer of zet vervolgens de beide zijwanden op de juiste plek, en stel deze waterpas. 
Plaats de zijwanden niet strak tegen de grillset, min. 3 a 4 mm vrij houden i.v.m. uitnemen van de grilset.

6 - Indien uw haard een toog of latei heeft ,"onder het schouwplateau," kunt u deze alsvolgt plaasen.
Heeft u tuinhaard geen toog of latei dan kunt u verder met stap 7.
Breng voldoende vuurvaste kit aan in de uitsparingen a/d bovenzijde van de linker/rechter zijwand.
Monteer vervolgens de toog of latei door deze van bovenaf in de uitsparingen te plaatsen.
Indien noodzakelijk even hoog als de zijwanden stellen met de rode wiggen.

7 - Nu kunt u het schouwplateau gaan monteren, het schouwplateau is het blad met een uitsparing waarvan
de achterzijde van beton is i.p.v. keramische stenen.
Breng eerst rondom een hele lijn vuurvaste kit aan, bovenop de zijwanden, achterwand en latei of toog.
Plaats vervolgens het schouwplateau op de bovenbouw van de haard en houd hierbij de achterzijde van
het schouwplateau gelijk  met de achterzijde van de achterwand.
Eenmaal gereed dan kan er verder worden gegaan met het plaatsen van de schouw.

8 - Momenteel bent u toe aan het plaatsen van de schouw, meet hiervoor eerst de maten van de schouw op
en teken deze af op de bovenzijde van het schouwplateau. 
Maak vervolgens de vuurvaste mortel aan, volg hierbij de instructies weergegeven op de verpakking op.
Breng vervolgens een laagje van de vuurvaste mortel van ca. 4 a 5 mm aan op het schouwplateau.
Houd de mortel +- 5 mm vrij binnen de afgetekende lijn, zodra de schouw in de mortel wordt geplaast
zal deze naar de buitenzijde doen uitdijen...., deze manier scheelt u een hoop schoonmaken achteraf! 
Plaats vervolgens de schouw bovenop het plateau dit in het bedje van mortel.
Werk de aanhechting tussen schouw en schouwplateau vervolgens netjes af...., eventuele overtollige
mortel kunt u wegnemen met een troffel of plamuurmes.
Mogelijk dat er bij het drogen van de mortel een zogenaamd cementsluier onstaat..., deze kunt u met
een vochtige doek of spons wegnemen..., indien noodzakelijk dit meermaals met tussenpozen herhalen.

9 - Na het plaatsen van d schouw kunt u het verlengblok en het dakje van de schoorsteen monteren.
Dit kan of mag met de vuurvaste kit evenals met de mortel die u mogelijk over heeft van de schouw.

 

gebruikinstructies

 

Droogtijd van de montagematerialen.

 

Voor de eerste ingebruikname van de tuinhaard verwijzen wij u graag naar de onderstaande instructies.
U kunt de tuinhaard," minimaal 24 uur nadat deze is gemonteerd," daadwerkelijk ook pas in gebruik nemen.
Dit om alle toegepaste montagematerialen de benodigde tijd te geven om geheel uit te kunnen harden.
Het eerder in gebruik nemen levert gegarandeerd problemen op voor zowel de toegepaste kit als de mortel...., dit ontraden we u dus ook zeer nadrukkelijk!

 

Indien u de rode wiggen heeft gebruikt, vergeet deze dan niet weg te nemen alvorens de tuinhaard in gebruik te nemen a.u.b.!

 


Ingebruik nemen van de tuinhaard.

 

 

Voor de eerste gebruik van de tuinhaard is het noodzakelijk dat de haard rustig aan wordt benut voordat deze volledig zal kunnen worden belast.
De elementen van de tuinhaard zijn uiteraard al droog en enigsinds hard..., maar deze zijn zeker nog niet geheel door en door uitgehard!
Het beste kan de tuinhaard de eerste 4 a 5 keer worden gebruikt als barbecue middels het stoken met hootskool of briketten.
Om voorts na het barbecueën 1 a 2 bescheiden blokken hout op de nog gloeiende kolen leggen en deze vervolgens te doen opstoken.
Nadat u dit een 5-tal dagen heeft gedaan zijn de materialen geheel uitgehard en kunt u de tuinhaard normaal doen belasten.

Uiteraard is het geheel niet de bedoeling dat de vlammen de schoorsteen uit gaan komen..., onze haarden zijn uiterst sterk en geheel vuurvast....., maar kunnen als het moet ook echt wel kapot!

 


Het stoken van de Tuinhaard.

 

 

U kunt onze tuinhaarden gebruiken als barbecue en tevens voor het stoken van hout alzijnde een terrashaard.  
Wel dient u hiervoor een juiste brandstof te gebruiken zoals b.v. houtskool en/of briketten of hout.    
Gebruik voor het aansteken van de tuinhaard enkel aanmaak blokjes of een aanmaak gel, gebruik hiervoor geen spiritus, olie, bezine of ander ontvlambare stoffen!

Voor het stoken van hout gelden," na opvolging van de regels vermeld onder ingebruikname," geen beperkingen qua soort en hoeveelheid hout.
Zoals eerder al vermeld is het zeker niet de bedoeling om de vlammen uit de schoorsteen te stoken..., hierdoor kunnen ook onze haarden het begeven.
Een dergelijk absurd groot vuur zou u ook niet in uw openhaard binnenshuis maken...., waarom dan wel in uw tuinhaard?
Voor dergelijke wensen met een pyromaanse insteek bied een baan bij de brandweer wellicht een meer behoudende uitkomst dan onze tuinhaarden!

 

Mocht een tuinhaard te overdadig zijn gestookt en hierdoor schade hebben verkregen, valt dit niet te herroepen op de standaard garantie.
Wij kunnen overigens aan de hand van het afzettingspatroon afleiden of een tuinhaard is misbruikt of wel degelijk netjes is gestookt!

 


Onderhoud

 

Onderhoud van de tuinhaard.

 

 

De tuinhaard behoeft geen extreem onderhoud, indien gewenst kunt u de tuinhaard periodiek schoonmaken.
Voor het gebruiken van schoonmaak of reinigingsmiddel dient u een Alkali vrij middel te gebruiken, Alkali houdende middellen kunnen de vuurvastheid van de betonnen elementen ernstig benadelen. 
Raadpleeg hierom de bijsluiter op uw schoonmaakproduct of deze daadwerkelijk ook Alkali vrij is!
Het schoonmaken van de tuinhaard kan eventueel met een hogedrukreiniger, dit indien de werkdruk niet hoger is dan 60bar.

 

Laat de tuinhaard eerst afkoelen!

Uiteraard dient de tuinhaard eerst geheel te zijn afgekoeld alvorens u deze gaat schoonmaken!
Het abrupt afkoelen van een nog warme tuinhaard, door deze bijvoorbeeld direct na gebruik af te spuiten met de tuinslang, kan resulteren in scheuren of breken van de tuinhaard.
Wacht daarom bij voorkeur met schoonmaken van de tuinhaard tot de volgende dag.