header medium

Wellicht dat u door onvoorziene omstandigheden uw bestelling niet wilt of kunt laten doorgaan.

Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren of zelfs te retourneren.

Uiteraard gelden hiervoor wel enkele voorwaarden, deze worden hieronder weergegeven, evenals in onze algemene voorwaarden.

 


Annuleren van uw bestelling.

 

Uw bestelling kunt u geheel kosteloos doen annuleren, mits u dit binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelbevestiging doet.

Indien de bestelling door u wordt geannuleerd, maar deze is reeds aan u verzonden, zullen mogelijk transportkosten aan u worden doorberekend.

Bij retourneren dient het product, geheel in ongebruikte staat te verkeren en dient de origienle verpakking zo veel mogelijk in takt te zijn gebleven.

De eventueel door u verschuldigde transportkosten zullen in mindering worden gebracht van het totaal aan u te verrekenen totaalbedrag.

Terugboeken van reeds betaalde bestellingen geschied maximaal 14 werkdagen, ingaande vanaf de dag van uw annulering.

De eventuele annulering van uw bestelling kunt u enkel middels e-mail bij ons kenbaar maken.

 

Retourneren of Herroepen van uw bestelling.

 

Voor al onze producten geldt een zichttermijn van 14 dagen ingaande vanaf de dag van aflevering.

De levering kan binnen deze gestelde termijn aan ons worden geretourneerd, dit dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken, Hiervoor kunt u gebruikmaken van het herroepingsformulier hieronder weergegeven.

 

Alle te retourneren producten dienen hiertoe compleet en geheel in ongebruikte staat te verkeren.

Gelieve hierbij de originele verpakking in takt te laten en/of te hergebruiken om de goederen op soortgelijke wijze te verpakken als aan u verzonden, dit ter voorkoming van beschadiging van het product t.t.v. het retourtransport.

Voor het retouneren van producten geldt dat er mogelijk transportkosten aan verbonden zijn ( zie ook algemene voorwaarden art. 9 )

De mogelijke kosten m.b.t. het retourneren worden in mindering gebracht van het totaal met u te verrekenen bedrag.

Het aan u uit te betalen restantbedrag zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan u worden voldaan. 

Zie voor meer informatie betreft retourneren van producten ook onze  " algemene voorwaarden "


Formulier voor Retourneren / Herroepen bestelling.

 Gebruik onderstaande formulier enkel indien u uw bestelling wenst te herroepen a.u.b. !

Herroepingsformulier
U bent niet verplicht tot het geven van een reden, dit dient enkel ter onze informatie...., wellicht dat wij u toch verder kunnen helpen!
 

 

logo IzW
 Tuinhaard-exclusief.nl  
 Lingewei 65
 4004LK Tiel - Nederland
 telefoon +31 (0)344-612321   
 whatspp  +31 (0)6-83520173
 mail  Klik hier voor e-mail

Logo webshopkeurmerk ikzitwarm.nl

Copyright © 2004-2024 IzW - Tiel

   volg ons op Facebook
   
   Bekijk ook eens onze video's op YouTube.
   Volg ons op Pinterest.